Update Nieuwe Wet Pleziervaart

Bijgewerkt op: 26 sep. 2018

September 2018


De nieuwe wet op de pleziervaart werd in juli 2018 in het parlement gestemd. Dit is echter een kaderwet die zal aangevuld moeten worden met Koninklijke Besluiten en uitvoeringsbesluiten. Het betreffende kabinet is hierbij bevoegd. Op basis van de laatste gegevens zou dit tegen aanvang 2019 geregeld worden. De lobbygroepen zijn nog steeds zeer actief bezig. Veel is dus nog onbekend maar de "rode draad" begint wel zichtbaar te worden.

Zie alvast hier de link naar de nieuwe wet: https://bit.ly/2MYYJWB


Wat is er alvast reeds duidelijk ?


Definities


- "pleziervaartuig" : elk schip dat, al dan niet voor bedrijfs- of beroepsgebruik, aan pleziervaart doet of ervoor bestemd is, met uitsluiting van de schepen gebruikt voor het vervoer van meer dan twaalf passagiers;  - "pleziervaartuig voor bedrijfs- of beroepsgebruik" : elk pleziervaartuig dat wordt gebruikt bij de uitoefening van een economische activiteit, met of zonder winstoogmerk, door een onderneming of een natuurlijk persoon, ongeacht de plaats waar deze activiteit wordt uitgeoefend, evenals elk pleziervaartuig dat wordt geregistreerd door een verhuurbedrijf


Wat wil dit concreet zeggen:

De wet heeft betrekking op alle schepen vanaf 2.5 meter voor maximaal 12 passagiers. Dit vaartuig is een pleziervaartuig. Ook een waterscooter valt onder deze wetgeving

Ook een SuperYacht van 100 meter kan hieronder vallen. Uitzonderingen zijn kleine tuigen zoals kites, windsurftuigen en surfplanken, met uitzondering van waterscooters, opblaasbare rubberbootjes die niet geschikt zijn voor een motor en luchtmatrassen; kano's en kajaks, gondels en waterfietsen. In de oude wet was er een lengte beperking. Dat is weggevallen om ook het registreren onder Belgische vlag voor superjachten aantrekkelijk te maken.


Pleziervaartuigen kunnen commercieel uitgebaat worden. Bedrijven onder het statuut van VZW vallen ook onder deze wet. Ook verhuurbedrijven en opleiding vallen hieronder.

Dit ligt in lijn met de internationale toets waarbij er een duidelijke wig werd gedreven tussen commercieel varen en zuivere pleziervaart.(STCW en IMO Manila Agreements die aanvang 2017 in voege zijn gegaan)


Eigendomsbewijs en Keuring


Alle schepen in de Belgische Territoriale wateren dienen een registratiebewijs voor te leggen en commerciële schepen dienen bijkomend over een certificaat van deugdelijkheid te beschikken.


Registratie: de term vlaggenbrief komt te vervallen. Ook zal er geen commerciële vlaggenbrief meer bestaan. Het registratiebewijs zal geldig zijn voor 5 jaar en, indien er geen wijzigingen aan vaartuig en thuishaven zijn gebeurd, worden hernieuwd. Om je vaartuig onder Belgische vlag in te schrijven moet je een band met België hebben. Je moet in België, net zoals een auto, je vaartuig inschrijven en een retributie betalen. Aardig wat Belgen zijn echter onder Nederlandse Vlag geregistreerd. Dat kan in de toekomst een probleem gaan geven. Op Europees vlak beginnen alle landen dezelfde richting uit te gaan: je kan alleen nog onder een bepaalde vlag registreren indien de eigenaar een bepaalde band met dit land heeft. Bijvoorbeeld een Belgische vennootschap of Belg met een schip onder Nederlandse, Franse of Engelse vlag zal het lastig krijgen. In Frankrijk kunnen de Fransen momenteel bijvoorbeeld geen Belgische Vlaggenbrief meer aanvragen. Vele Fransen varen op een schip onder Belgische vlag. In Portugal worden schepen onder Nederlandse vlag met een ICP (International Certificate of Competence) met een Portugese eigenaar zeer moeilijk aanvaard. Ik heb nu reeds een klant die op de Belgische rivieren werd tegengehouden: Belgen met een schip onder Nederlandse vlag met thuishaven Antwerpen. Zij hebben zich moeten omvlaggen.

Vaar je onder Nederlandse vlag, dan zal je minstens een ICP moeten voorleggen. Alhoewel je in principe in Nederland niet verplicht bent je schip te laten registreren.

Belangrijk: Je moet, onafhankelijk van de vlag waaronder je vaart, kunnen aantonen dat je schip geregistreerd is. Deze bepaling in de wet gaat in voege per 01/01/2019.


De modaliteiten van de Belgische registratie, de bijdragen en alle details zullen in een koninklijk besluit worden gegoten. Meer details hierover krijg je wanneer bekend.


Veiligheid


De wet schrijft voor dat de veiligheid van het schip gegarandeerd moet zijn. Wat dit juist inhoudt, moet nog per Koninklijk Besluit bepaald worden. Er zal dus nog bepaald worden wat de veiligheidsuitrusting van een schip zal zijn.

Certificaat van Deugdelijkheid: Vaar je commercieel, dan zal je schip gekeurd moeten worden en zal het veiligheidsmateriaal bepaald worden in functie van het vaargebied of vaarzone. Dit zal vermeld zijn op het certificaat van deugdelijkheid. Het certificaat van deugdelijkheid zal 5 jaar geldig zijn. Vaar je commercieel onder een andere vlag, dan zal je ook een certificaat van deugdelijkheid moeten voorleggen. (Van d