Update 2 Nieuwe Wet Pleziervaart

Er is ondertussen meer bekend over de uitrusting van pleziervaartuigen in het kader van de nieuwe wet pleziervaartuigen waarvoor we op de finale uitvoeringsbesluiten wachten.


Wat nu volgt heeft betrekking op de uitrusting van pleziervaartuigen zonder commerciële activiteiten. Dus louter voor privé aanwending.


De uitrusting van de schepen zal in de toekomst gecontroleerd worden in functie van het vaargebied waarin je zal varen. Dit vaargebied zal bepaald zijn in het nieuwe registratiebewijs dat de vlaggenbrief gaat vervangen. Je zal dus op voorhand aan de overheid moeten opgeven in welk zeegebied je gaat varen. Er zijn 4 vaargebieden:

- Vaargebied I: Kustzone tot 1/2 Nm uit de kust

- Vaargebied II: Territoriale Zee en Aansluitende Zone (normaal <12 Nm)

- Vaargebied III: <200 Nm uit de kust

- Vaargebied IV: > 200 Nm uit de kust We hebben bij de FOD Mobiliteit aangevraagd of deze definities in de toekomst ook geldig zullen blijven.


Wat valt er op het eerste zicht op wanneer we deze lijst bekijken?

- Motorboten > 7 meter moesten nu reeds een VHF aan boord hebben. Dit wordt nu ook opgetrokken voor kajuit zeilboten.

- AIS en EPIRB zijn niet verplicht maar worden voor Vaargebied III aangeraden en EPIRB is verplicht voor zone IV. Radar wordt niet verplicht. - Liferaft wordt verplicht voor Vaargebied IV

- Rookpotten zijn aan te raden, maar niet verplicht. Let wel op. Elk land heeft zijn eigen wetgeving waaraan wij moeten voldoen wanneer we in hun territoriale wateren varen. Het is dus aan te raden om een volledige SOLAS set aan te schaffen wanneer je internationaal vaart.

- Parachute Flares blijven verplicht. Tevens handsignaal bakens. Geeft dit ruimte om bijvoorbeeld "laser" flares te gebruiken? Niet bekend. We zullen dit ten gepasten tijden aan de FOD Mobiliteit navragen.

- Zwemvesten worden altijd verplicht. Wil je steeds in orde zijn? Schaf je dan een goedkope "blokkendoos" zwemvest aan. Dan ben je altijd in orde wanneer je controle krijgt.

- Het hebben van zeekaarten, getijden en stroomatlas blijft verplicht. Er is niet bepaald of dit alleen ook digitaal mag. We vragen verduidelijking.


Voorlopig besluit: Er wijzigt weinig aan de huidige eisen voor de uitrusting van pleziervaartuigen voor privé gebruik. Wel indien je reizen > 200 Nm buiten de kust onderneemt. Je kan nu wel reeds gaan nadenken volgens welke zone je je schip zal laten registreren.


Je kan de voorlopige overzichtslijst downloaden via deze pagina: https://bit.ly/2ED6677

670 weergaven0 opmerkingen